Serbian translation

Are you a translator? Found a mistake in the translation?
Post Reply
trid
Posts: 1
Joined: Dec 24th, 2007, 1:39 am

Serbian translation

Post by trid »

##################################################################################
#
# USB Safely Remove language file
# Language: Srpski (valjda ok)
# Translated by: studio triD
# Send comments and suggestions to: info@safelyremove.com
#
# Notes for translators:
# 1. Please, write translated text only on the right of "=" sign.
# Don't change text on the left side - in this case this line will be dropped
# 2. If there are template symbols (%s, %d) in a source text, you have to place
# exactly the same symbol in the translated text.
# Template symbols are used to make phrase dynamic, the program puts some
# variable information instead of template symbols during run-time.
#
##################################################################################

Welcome To =Dobrodošli na
Order Now ($20 US)=Naruči odmah (20 dolara)
Enter License Key...=Unesi licencni broj...
Order Later=Naruči kasnije
Order Later (%d)=Naruči kasnije (%d)
Registration=Registracija
Enter or paste a registration name below, please:=Unesi ili zalepi registraciono ime ispod:
Enter or paste a registration code below, please:=Unesi ili zalepi registracioni kod ispod:
Cancel=Odustani
Paste=Zalepi
Help=Pomoć!
Options...=Opcije...
&Stop=Zaustavi
Device &properties...=Karakteristike uređaja...
&Browse USB device=Poveži USB uređaj
E&xit=Izlaz
Refresh=Osveži
Help Topics=Teme oko pomoći
Help Topics|View the USB Safely Remove manual=Teme oko pomoći|Pogledaj uputstvo
Registration|Enter license key for USB Safely Remove=Registracija|Unesi licencni broj za ovaj softver
Enter License Key...=Unesi licencni broj...
Order Online=Naruči online
USB Safely Remove Web Site=USB Safely Remove Web sajt
ToolBar=Alati
StatusBar=Linija statusa
Show USB Safely Remove Main Window=Pokaži glavni prozor
Hide device from the tray menu=Sakri uređaj iz spiska
Show device in the tray menu=Prikaži uređaj u spisku
Open native Safely Remove Hardware=Otvori orginalni windowsov Safely Remove Hardware
Request new feature...=Zatraži novu opciju...
Report a bug...=Prijavi grešku...
Show command line=Prikaži komandnu liniju
There are no =Nema
connected =priključenih
USB devices=uređaja
Displayed in the menu=Prikazanih u spisku
Hidden from the menu=Sakrivenih u spisku
There are no devices to stop=Nema uređaja kojeg bi zaustavio
%s Version %s=%s Verzija %s
*UNREGISTERED*=*NEREGISTROVANO*
Edit USB device properties=Promeni osobine uređaja
Drive not found=Disk nije pronađen

Use=Koristi
The device '%s' is hidden from the safe removal menu. Do you want to safely remove it anyway?=Ovaj '%s' uređaj je sakriven sa spiska. Da li i dalje hoćeš da ga zaustaviš?
&Command=Komanda
&View=Pogled
&Help=Pomoć
* Hotkey is busy, please choose another=* Šortkat je zauzet, izaberi drugi!
* Hotkey is empty or invalid, please choose another=* Šortkat je prazan ili navažeći, izaberi drugi!
Stop Immediately=Zaustavi odmah!
Show Stopping Menu=Prikaži meni za zaustavljanje!
unregistered evaluation version=Neregistrovana verzija!
For help, press F1.=Za pomoć pritisnite F1.
Register program=Registruj program
Show program options=Prikaži opcije
Use "Esc" to close this menu=Koristi "Esc" kako bi zatvorio ovaj meni

Program Options|Modify various options of USB Safely Remove=Opcije programa|Promeni razne opcije programa
Device properties|Edit USB device properties=Opcije uređaja|Promeni opcije uređaja
Browse USB Device|Browse USB Device...=Pregledaj USB uređaj|Pregledaj USB uređaj...
Stop USB Device|Stop selected USB Device=Zaustavi uređaj|Zaustavi uređaj
Exit|Close application=Izađi|Zatvori aplikaciju

Go to USB Safely Remove site|Visit site of USB Safely Remove=Idi na USB Safely Remove sajt|Poseti USB Safely Remove sajt
About|Show "About USB Safely Remove" dialog window=O|Pokaži prozor "o programu"
click to visit site=Klikni da bi posetio sajt
click to send e-mail=Klikni da bi poslao mejl
Purchase|Purchase Full Version=Kupi|Kupi kompletnu verziju
Request New Feature|Go to feedback form on USB Safely Remove site=Zatraži novu opciju|Zatraži novu opciju
Refresh|Refresh USB devices list=Osveži|Osveži listu uređaja
Report a bug|Go to feedback form on USB Safely Remove site=Prijavi grešku|Prijavi grešku
Toolbar|Show or hide toolbar=Alati|Prikaži ili sakri paletu sa alatima
Statusbar|Show or hide statusbar=Statusbar|Prikaži ili sakri statusbar
Open native Safely Remove Hardware window=Otvori orginalni windowsov Safely Remove Hardware
Show selected device in the device stopping menu=Prikaži označeni uređaj u listi Safely remove hardware
Do not show selected device in the device stopping menu=Ne prikazuj označeni uređaj u listi Safely remove hardware
Grayed state means that visibility of USB device will be controled by program=Zasivljeno stanje označava da sam program prijavljuje i odjavljuje uređaj sa liste

File=Fajl
Options=Opcije
Exit=Izađi
About USB Safely Remove=O Safely Remove
About USB Safely Remove...=O programu...
Registered To:=Ragistrovan za:
Website:=Vebsajt:
Open the Log file directory=Otvori fajl sa logovima
All rights reserved.= Sva prava zadržana.
Click to safely remove the device=Klikni da bi zaustavio uređaj
There are no visible connected devices=Nema vidno ukačenih uređaja
There are no any connected devices=Nema ukačenih uređaja
%d devices are hidden=%d uređaja sakriveno
1 device is hidden=1 uređaj sakriven
USB Safely Remove is "try-before-you-buy" software, that is software that you can fully evaluate before purchasing it.=USB Safely Remove je program "Probaj pa kupi". To znači da su sve opcije otključane u cilju isprobavanja programa pre same kupovine.
If you would like to purchase a license for continued use, please press the Order button to visit our online web store.=Ako želite da kupite licencu za trajniju upotrebu onda kliknite na Naruči dugme na našoj veb strani.
If you have already purchased a license and received your license key, you can enter it now.=Ako imaš neki crack sad bi trebao da ga upotrebiš.
The %s day evaluation period has ended.=%s- dana probnog perioda je prošlo.
If you intend to use the software after this point, you MUST purchase a license for its continued use.=Ako misliš da koristiš program i dalje moraš kupiti licencu ili koristiti crack koji imaš.

==Properties==
Common=Uobičajne
USB Device Name = Ime uređaja
Global Hot Key = Opšti šortkat
Device image=Slika uređaja
Change=Promeni
There is a hotkey (Win+S by default) to display the stop menu. Only set a hotkey for the device if it is in constant use=Postoji šortkat (Win+S po difoltu). Namesti šortkat za uređaj koji stalno koristiš
Use separated global hotkey for stopping the device=Koristi posebni šortkat za zaustavljanje uređaja
Another options = Druge opcije
Hide this device from the tray menu=Sakri ovaj uređaj sa liste
Auto Run=Automatsko pokretanje
Launch file or program after device plugging=Pokreni neki fajl ili program posle uključivanja uređaja
Launch file or program before device stopping=Pokreni neki fajl ili program pre stopiranja uređaja
File or program path=Putanja da fajla ili programa
Process Running Mode=Đĺćčě çŕďóńęŕ ďđîöĺńńîâ
Show process=Prikaži procese
Hide process=Sakri procese
Minimize process=Minimizuj procese
Launch file now=Pokreni fajl odmah
Select file...=Izaberi fajl...
Please note! There are 2 parameters will be passed into command line: %1 - drive letters, %2 - device name=Zapamti! dva parametra će se poslati u komandnu liniju: %1 - slovo diska, %2 - ime uređaja

==Choose USB Device Image==
Choose USB Device Image=Izaberi sliku diska
Load custom image=Učitaj posebnu sliku diska

==Select drive==
Select drive=Izaberi disk

==Stopping Form==
Trying to stop USB device(s):=Pokušavam da zaustavim uređaj(e):

==UnableToStopDeviceForm==
The device "%s" cannot be stopped right now=Sranje! Uređaj "%s" neće da se otkači
Close all applications that have open files on the disk(s): "%s". Then try to stop the device again.=Zatvori sve aplikacije koje imaju otvorene fajlove sa "%s" diska. Pa onda probaj ponovo.
The device may be locked by the system; for more information see the box below and Help.=A ako nije ni to onda je verovatno disk lokovan od sistema. Za više informacija pogledaj ispod ili help.
Searching locked files on disk "%s"...=Tražim otvorene fajlove na "%s"...
Could not find any processes locking USB device.The USB device maybe is locked by a process running under another account with more privileges than yours.=Nisam uspeo da pronađem ni jedan proces koji drži ovaj disk. Mogu sa da kenjam neznam šta je. Išupaj ga!!
This device is not a mass storage device. It is only possible to show locking processes for devices that have at least one drive=Ovo nije disk! Samo kod diska je moguće videti procese.
Forced Stop is currently underway...=Brutalno zaustavljanje je u toku...
This action will terminate all the listed processes.=Ova akcija će ubiti sve izlistane procese.
You may have lost your data if one of listed processes is currently writing data to the device. =Možeš izubiti podatke samo ako neki od prikazanih procesa trenutno upisuje podatke!
Are you sure you want to continue?=Da li si siguran da hoćeš da nastaviš?
Close=Zatvori!
Kill Process=Ubi proces!
&Forced Stop=Brutalno zaustavi
Show Window=Prikaži prozor
Stop &Again=Zaustavi ponovo
Processes that lock files on the device =Ubi procese koji drže ovaj disk
Kill all the processes and try to stop the device again=Ubi sve procese i probaj da zaustaviš uređaj ponovo
Try to stop the device again=Probaj da zaustaviš uređaj ponovo


==USB Safely Remove options==
USB Safely Remove options=Opcije
General=Osnovne
Look and Feel=Izgled i osećaj
Global Hotkeys=Opšti šortkati
Notifications=Obaveštenja
Startup = Pokretanje
&Run on Windows startup=Pokreni sa windowsom
System Tray = Sistem trej
&Minimize to System Tray=Minimizuj na sistem trej
Devices detection = Detektovanje uređaja
Display all storage devices=Prikaži sve diskove
You will be able to operate all storage devices you have, even those are not allowed to be stopped. You should enable this option when you cannot see your SATA or FireWire drive in the stop menu=Biće prikazani svi diskovi, znači i SATA i Firewire, čak i ako nije dozvoljeno njihovo zaustavljanje
Show volume names instead of device names=Prikaži imena diskova umesto imena uređaja
Safely Remove Hardware Icon = Ikonica Safely Remove Hardware
&Replace native "Safely Remove Hardware Icon" (Recommended)=Zameni difolt ikonu (preporučeno)
This function is disabled, because 'Safely Remove Hardware' Icon Remover application is running now=Ova opcija je onemogućena zato što je "Icon Remover" aplikacija sakrila ikonu
&Hide icon when there are no devices to be stopped=Sakrij ikonu kada ne postoji nijedan ukonektovan uređaj
Icon size in the stopping menu = Veličina ikone u listi
Large=Velika
Small=Mala
Global hotkeys are keyboard shortcuts that can be used from any running application. You can show the device stop menu by using this keyboard shortcut.=Šortkat za zaustavljanje se može upotrebiti iz svake aplikacije. Možeš prikazati meni upotrebom ovog šortkata.
Use &Stop Menu Hot Key = Koristi šortkat za zaustavljanje
When there is ONLY ONE device to be stopped, this function immediately removes the device safely, without displaying the stop menu.=Kada postoji samo jedan uređaj ovaj šortkat zaustavlja taj uređaj bez prikazivanja liste.
Balloon tooltip = Tultip balončić
Show balloon tooltip=Prikaži tultip balončić
Display for=Prikaži za
sec.=sek.
Show tooltip for all devices (recommended)=Prikaži tultip za sve uređaje
Show tooltip only for displayable devices=Prokaži tultip samo za uređaje koje se pojavljuju u listi
Please restart application for language changes to take effect.=Molim restartuj program da bi video promenu.

The device has been stopped=Uređaj zaustavljen
The device has been loaded=Uređaj je ukačen

USB Device Name=Ime uređaja
HotKey To Stop=Šortkat za zaustavljanje
Process Name=Ime procesa
Process File Name=Ime fajla koji pokreće proces
Drive=Disk
Volume Name=Ime diska
OK=Dobro!
The device '%s' is hidden from the safe removal menu. Do you want to safely remove it anyway?=Ovaj '%s' uređaj je sakriven sa spiska. Da li i dalje hoćeš da ga zaustaviš?
Thank you for your registration!=Hvala što ste se registrovali!
Check for Updates=Proveri noviju verziju
Cannot get information about program version. Please, check your connections settings, and try again=Nemogu da dobijem informacije o verziji programa. Proveri da li imaš net?
Updates = Ažuriranja
Automatically check for updates=Automatski proveri noviju verziju
Would you like USB Safely Remove to automatically check for new versions?=Da li bi želeo da program sam proveri da li postoji novija verzija?
Technical information=Tehničke informacije
Check for Updates|Check for software updates=Proveri ažuriranja|Proveri noviju verziju
User avatar
Nikolay
Developer
Posts: 29
Joined: Nov 1st, 2007, 12:42 pm
Contact:

Post by Nikolay »

Please send a lng file to support@safelyremove.com

Thank you.
Post Reply